Milí sousedé,

městská část Praha 7 realizuje výzkum, jehož hlavním cílem je zmapovat situaci ohledně parkování v naší čtvrti, pomoci zefektivnit plánování případných změn a podpůrných opatření a lépe porozumět potřebám Pražanů.

Dotazníkové šetření pro městskou část Praha 7 realizují agentury PAQ a NMS Market Research. Sběr dat probíhá formou reprezentativního sociologického šetření různými metodami tak, abychom získali zpětnou vazbu od všech skupin obyvatel. Formou dotazníku nyní nabízíme možnost aktivně se zapojit do průzkumu a vyjádřit svůj názor i Vám.

To, jakým směrem by se měla v příštích letech naše městská část ubírat, je především otázka pro Vás, místní obyvatele. Velmi cenné jsou pro nás všechny názory, ať už kritické, či pozitivní, bez ohledu na politické postoje a sympatie. Vaše názory, podněty či připomínky budou základním stavebním kamenem při plánování, jak udělat Prahu 7 pro lidi vstřícnějším a lepším místem k životu.

Rádi bychom Vás tímto poprosili o vyplnění online dotazníku, které Vám zabere zhruba 15 minut. Do dotazníku se dostanete kliknutím na jeden z odkazů v modré liště. Pokud jste dostali emailovou pozvánku do dotazníku pro členy SVJ nebo pro členy Českého Národního Panelu, prosíme Vás o vyplnění ze zaslaného odkazu.

Vyplňte, prosím, dotazník pouze jednou, nejpozději do neděle 12. listopadu 2023.

Děkujeme Vám za spolupráci a vyplnění dotazníku, velmi si vážíme času, který budoucnosti naší městské části věnujete!

MČ Praha 7

Odkud jste získal/a odkaz na tento dotazník?

Po kliknutí na odpovídající možnost BUDETE PŘESMĚROVÁN/A DO DOTAZNÍKU:

Časopis Hobulet Komunikační aplikace Prahy 7 Munipolis (Mobilní rozhlas) Web Prahy 7 (praha7.cz) Sociální sítě (například Facebook) Informační desky/nástěnky/plakáty na Praze 7 (např. poliklinika, oddělení přestupků, infocentrum, radnice)